Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wise are they who have learned these truths: Trouble is temporary. Time is tonic. Tribulation is a test tube.

            Trong hai ngày, 10 và 11/8/2017 tại Hồ Chí Minh, Trung tâm đào tạo khu vực SEAMEO RETRAC phối hợp với Đại học Curtin, Úc tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế lần thứ 8 về "Giảng dạy tiếng Anh ở thế kỷ 21: Thách thức và Cơ hội".

           

Xem thêm: Hội thảo " Giảng dạy tiếng Anh ở Thế kỷ 21: Thách thức và Cơ hội"

Sinh viên chuyên ngành tiếng Trung - Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Hà Tĩnh, tiếp xúc với doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội thực tập và việc làm. Sau buổi tiếp xúc, 11 doanh nghiệp đã đồng ý nhận toàn bộ 25 sinh viên lớp Khóa 8 ngành Ngôn...

Xem thêm: SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG GẶP GỠ VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

Chiều ngày 02/06/2017, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thành công lễ tổng kết khóa học và lễ ra trường cho sinh viên Khóa 6 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm Anh.

Xem thêm: Khoa Ngoại ngữ tổ chức thành công lễ tổng kết khóa học và lễ ra trường cho sinh viên Khóa 6 ngành...

Sáng ngày 12/6/2017, tại Phòng họp số 1, cơ sở 1, Trường Đại học Hà Tĩnh, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Khóa 6 ngành Ngôn ngữ Anh và  Sư phạm Anh niên khóa 2013-2017.

Xem thêm: Khoa Ngoại ngữ tổ chức thành công lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên Khóa 6 ngành...

Vào tối 25 /5/ 2017, Sinh viên Khoa 9 chuyên ngành Sư phạm và Ngôn ngữ Anh đã tổ chức hoạt động ngoại  khóa mang tên “K9 English Talk Compettion”. Cuộc thi được chuẩn bị và tổ chức công phu dưới sự chỉ đạo và giúp đỡ của cô giáo Đặng Thị Kiều...

Xem thêm: Sinh viên Khóa 9 ngành Sư phạm và Ngôn ngữ Anh-Khoa Ngoại ngữ tổ chức thành công hoạt động ngoại...

Copyright © 2017 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.