Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wise are they who have learned these truths: Trouble is temporary. Time is tonic. Tribulation is a test tube.

Với 100% đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết, Đại hội chi bộ Khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã thành công tốt đẹp.

Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng ủy, chiều ngày 18 tháng 9 năm 2017, Chi bộ Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đại hội đã tổng kết đầy đủ công tác Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2017; đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, những mặt làm được và chưa làm được, cũng như đã rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã định ra được phương hướng, nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm kỳ 2017 – 2020 sát với thực tiễn của Khoa, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015 – 2020. Những phương hướng, nhiệm vụ này đã được biểu quyết nhất trí của 100% đảng viên tham dự Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội với các mục tiêu cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Đình Anh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, đã biểu dương những thành tích Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 -2017, cũng như chỉ ra những nhiệm vụ cần làm tốt hơn trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, như: công tác tuyển sinh, công tác chính trị tư tưởng, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, vv.. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh sự chỉ đạo của Chi bộ đối với công tác giảng dạy ở Trường Phổ thông chất lượng cao của giảng viên Khoa Ngoại ngữ.

Đại hội cũng đã bầu ra Chi ủy mới, gồm 2 đồng chí. Hy vọng rằng, các đồng chí trong cấp ủy sẽ năng động, sáng tạo, tâm huyết, lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, cũng như Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2017 -2020.

Đại hội kêu gọi tất cả các đồng chí đảng viên trong Chi bộ nêu cao tình thần trách nhiệm, vai trò của đảng viên, đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động để góp phần tích cực vào những thắng lợi, thành công của các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề ra của Đại hội nhiệm kỳ 2017 -2020.

Sau gần 3 giờ đồng hồ làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, đúng Điều lệ và các quy định của Đảng, Đại hội Chi bộ Khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Đại hội:

 Liên chi đoàn tặng hoa, chúc mừng Đại hội

 

Toàn cảnh của Đại hội 

 

Chi ủy mới nhận nhiệm vụ

Copyright © 2018 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.