Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wise are they who have learned these truths: Trouble is temporary. Time is tonic. Tribulation is a test tube.

        Nhằm nâng cao ý thức trau dồi chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy, Khoa Ngoại ngữ thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng tháng. Ngày 22 tháng 12 năm 2017, giảng viên Đặng Thị Kiều Giang đã thực hiện chuyên đề “Using videos in teaching speaking and listening skills” (Dùng các video để giảng dạy các kỹ năng Nghe và Nói tiếng Anh”.

       Buổi Chuyên đề là cơ hội chia sẻ kinh nghiệm việc sử dùng nguồn tài nguyên video giáo dục sẵn có, hỗ trợ sinh viên  nâng cao năng lực giao tiếp cũng như hướng dẫn sinh viên quay video thuyết trình các chủ đề theo yêu cầu hằng tuần.

        Việc giảng dạy kỹ năng Nghe, Nói theo chương trình đổi mới CDIO yêu cầu giảng  viên phải thường xuyên kiểm tra đánh giá tiến trình học tập của người học. Vì vậy, việc hướng dẫn và quản lý quá trình tự học, tự rèn luyện nâng cao năng lực giao tiếp ở ngoài lớp học cho sinh viên được chú trọng hơn bao giờ hết. Lựa chọn, sử dụng  video nhằm phát triển từ vựng, cấu trúc, trau dồi  phát âm,  phát triển ý tưởng, là một trong những phương thức hữu hiệu giúp sinh viên chuyên ngữ tự tin và nâng cao năng lực giao tiếp của mình.

        Chuyên đề nhận được sự hưởng ứng tích cực của các giảng viên trong tổ và nhiều đóng góp hữu ích nhằm mở rộng và ứng dụng chúng trên các phần mềm giáo dục hữu hiệu.

        Sau đây là những hình ảnh lưu lại tại buổi chuyền đề

Copyright © 2018 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.