Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wise are they who have learned these truths: Trouble is temporary. Time is tonic. Tribulation is a test tube.

Ngày 07/9/2017, tại Trường Đại học Vinh đã diễn ra Hội nghị báo cáo chuyên đề “Extensive reading as a method to develop English language proficiency” do Tiến sỹ Rob Waring thuộc trường Đại học Notre Dame Seishin, Nhật Bản chủ trì

Extensive reading (ER) - Đọc mở rộng được xem như là một phương pháp ‘đọc để học’ rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên. Phương pháp này cho phép sinh viên (SV) đọc những cuốn sách dễ và thú vị để rèn luyện kỹ năng đọc nhanh và đọc lưu loát. Mục tiêu chính của ER là giúp SV nâng cao kỹ năng đọc, thay vì chỉ đọc để học ngoại ngữ. Khi đọc mở rộng, SV đọc theo phương pháp NHAK (Nhanh - Hứng thú với mức độ - Am hiểu bài đọc đủ để - Không cần dùng từ điển).

Tham dự Hội nghị có 06 giảng viên của Khoa Ngoại ngữ. Các giảng viên đã rất sôi nổi trong các hoạt động tương tác với TS Waring trong việc tìm hiểu thêm về phương pháp để áp dụng vào dạy kỹ năng Đọc hiểu, cũng như tìm nguồn tài liệu hữu ích và phương pháp xây dựng phòng học liệu cho SV chuyên ngữ của Trường Đại học Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của Hội nghị chuyên đề:

 

Giảng viên Khoa Ngoại ngữ chụp ảnh lưu niệm với Tiến sỹ Rob Waring 

Copyright © 2018 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.