Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wise are they who have learned these truths: Trouble is temporary. Time is tonic. Tribulation is a test tube.

Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Hội đồng khoa học Khoa Ngoại ngữ đã nghiệm thu thành công đề cương 22 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa và Khóa luận tốt nghiệp cho toàn bộ sinh viên ngành tiếng Anh và tiếng Trung của Khoa. Các đề tài nghiên cứu năm nay có hàm lượng khoa học khá cao, góp phần giải quyết được những vấn đề quan trọng trong quá trình học tập và giảng dạy ngoại ngữ hiện nay. Dự kiến cuối tháng 3 năm 2019, các đề tài sẽ hoàn thành và báo cáo kết quả nghiên cứu.

Sau khi xét duyệt gần 50 đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Khoa và Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên đăng ký. Hội đồng Khoa học đã chọn ra 22 đề tài xuất sắc vào vòng nghiệm thu đề cương chi tiết. Sau 1 tháng chuẩn bị, sinh viên nghiên cứu đã thảo luận với giảng viên hướng dẫn hoàn thành xong đề cương chi tiết và được Hội đồng khoa học của Khoa tiến hành đánh giá nghiệm thu.

Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2018, Hội đồng Khoa chia làm 2 Hội đồng khoa học cấp Tổ xét duyệt 12 đề tài nghiên cứu Khóa luận tốt nghiệp của chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Trung. Các đề tài Khóa luận tốt nghiệp năm nay, được viết bằng ngoại ngữ chuyên ngành, nhằm giải quyết các vấn đề chuyên môn. Sau buổi làm việc nỗ lực, Hội đồng Khoa học đã đánh giá cao 12 đề tài Khóa luận tốt nghiệp. Đồng thời Hội đồng khoa học đã đưa ra nhiều đề xuất quan trọng, nhằm giúp các đề tài nghiên cứu càng hoàn thiện hơn.

Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2018, Hội đồng khoa học Khoa đã xét duyệt 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa. Các đề tài nghiên cứu năm nay chủ yếu tập trung nghiên cứu về những vấn đề cấp thiết và có tính thực tiễn cao như: chỉnh sữa lỗi sai phát âm, sử dụng google class vào việc dạy và học, phương pháp nâng cao kỹ năng nói, vai trò của sinh viên trong quá trình tuyển sinh, vai trò của ngoại ngữ trong quảng bá hình ảnh du lịch, phương pháp ghi nhớ từ vựng,…Đặc biệt, năm nay các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa được viết bằng tiếng Việt để giúp nhiều người tiếp cận hơn, và mong muốn dành được giải cao trong nghiên cứu khoa học cấp Trường. Hội đồng đánh giá khá cao về các đề tài này và nêu ra những đề xuất ý kiến về các thức nghiên cứu nhằm giúp các đề tài này có ý nghĩa thực tiễn cao hơn. 

Buổi nghiệm thu Khoa học năm nay đã thu hút đông đảo các sinh viên từ năm nhất đến năm cuối tham gia nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đồng thời, buổi nghiệm thu khoa học lần này cũng đã thu hút được đông đảo sinh viên trong Khoa đến lắng nghe, học hỏi, nhằm tăng thêm khả năng nghiên cứu khoa học.

Hội đồng Khoa học đã đánh giá cao tinh thần say mê học hỏi và chịu khó làm khoa học của sinh viên, cũng như rất kỳ vọng các đề tài nghiên cứu năm nay sẽ cho ra những kết quả quan trọng và hữu ích nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết trong việc học tập và giảng dạy ngoại ngữ hiện nay.

Dưới đây là một số hình ảnh liên quan đến buổi nghiệm thu khoa học:

Hội đồng Khoa học đánh giá các đề tài nghiên cứu của sinh viên

 

Sinh viên trình bày nội dung nghiên cứu

Copyright © 2019 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.