Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wise are they who have learned these truths: Trouble is temporary. Time is tonic. Tribulation is a test tube.

Chiều ngày 18/5/2019, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ IX”. Hội nghị là hoạt động thường niên, được tổ chức để đánh giá, ghi nhận các nỗ lực của sinh viên trong hoạt động học tập và nghiên cứu; phát hiện tài năng và bồi dưỡng năng lực nghiên cứu của sinh viên.

Với 3 công trình tham gia; trong đó, 2 công trình tiêu biểu nằm trong 6 công trình nghiên cứu được Hội đồng thẩm định, xét chọn báo cáo và trao giải tại Hội nghị, được đánh giá cao bởi nội dung khoa học, có tính thực tiễn, thuyết trình tự tin, lưu loát, Khoa Ngoại ngữ đã vinh dự nhận các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học như sau:

- Giải Ba: Đề tài: “Tính hiệu quả của E-learning đối với việc học tiếng Anh của học sinh lớp 10- HSE”; nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hương Trà, Nguyễn Thị Thu Hiền và Nguyễn Thị Việt Hà; giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Thị Quyên.

- Giải Khuyến khích: Đề tài “Những giải pháp nâng cao tính hiệu quả của sinh viên trong công tác tuyển sinh đại học”; nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Hạnh, Đặng Thị Lan Anh, Đặng Thị Trang, Nguyễn Thị Phương; giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Văn Thanh. 

Một số hình ảnh từ Hội nghị:

Khen thưởng Giáo viên hướng dẫn các đề tài

Sinh viên nhận Giải Ba

Sinh viên nhận Giải Khuyến khích

Copyright © 2019 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.