Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wise are they who have learned these truths: Trouble is temporary. Time is tonic. Tribulation is a test tube.

            Trong hai ngày, 10 và 11/8/2017 tại Hồ Chí Minh, Trung tâm đào tạo khu vực SEAMEO RETRAC phối hợp với Đại học Curtin, Úc tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế lần thứ 8 về "Giảng dạy tiếng Anh ở thế kỷ 21: Thách thức và Cơ hội".

           

            Hội thảo lần thứ 8 thu hút gần 200 đại biểu là các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, giảng viên tiếng Anh đến từ các trường Đại học, Cao Đẳng, giáo viên tiếng Anh các cấp Trung học Phổ thông, Trung học Cơ sở, Tiểu học trên cả nước và thế giới với số lượng bài tham luận trình bày tai hội thảo lên đến 49 bài.

            Theo đó, trong 2 ngày diễn ra Hội thảo, các đại biểu được nghe 4 chuyên gia Quốc tế đến từ các trường đại học danh tiếng của các nước: Úc, Mỹ, Anh và 45 diễn thuyết, chia sẽ kinh nghiệm, trao đổi các vấn đề thực tiễn trong nghiên cứu liên quan đến việc giảng dạy các đối tượng học tiếng Anh có trình độ, kiến thức, sở thích và động cơ khác nhau. 

            Hội thảo tập trung vào những chủ đề chính: đẩy mạnh tính tự động của người học, tạo môi trường học năng động, gắn việc học ở lớp với thế giới bên ngoài. Đại biểu được lắng nghe, thảo luận, chia sẽ các thông tin, định hướng mới nhất trong giảng dạy- học tập từ phương pháp thực hành hiệu quả, hướng dẫn các bước giảng dạy theo nội dung, ứng dụng các mô hình giảng dạy tiên tiến …

            Tham gia hội thảo lần này, trường Đại học Hà Tĩnh có 3 giảng viên thuộc Khoa Ngoại ngữ: ThS. Phan Thị Quyên, ThS. Đặng Thị Hồng Ngọc, và ThS. Đậu Thị Mai Phương. Các giảng viên đã tự chủ động kết nối, viết bài, thực hiện đúng các yêu cầu của Hội thảo và diễn thuyết thành công.

              Hội thảo đã diễn ra thành công và để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các giảng viên tham dự.

 

 ThS. Phan Thị Quyên và ThS. Đặng Thị Hồng Ngọc tại hội thảo

Copyright © 2018 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.