Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wise are they who have learned these truths: Trouble is temporary. Time is tonic. Tribulation is a test tube.

Ngày 21/ 12/2018, Cô Keysey Evans, chuyên gia tiếng Anh đến từ RELO – Đại sứ quán Hoa Kỳ, phối hợp cùng với Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh, thực hiện 2 chuyên đề cho giảng viên và cho sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh. 

Vào buổi sáng, cô Keysey đã trực tiếp hướng dẫn sinh viên K8 tiếng Anh thảo luận nhóm và trình bày  những điểm tương đồng và khác biệt về  2 nền Văn hóa: Văn hóa Mỹ và Văn hóa Việt Nam ở nhiều khía cạnh khác nhau: trang phục, ẩm thực, nghi thức chào hỏi…

Chiều cùng ngày, cô chia sẻ  với giảng viên toàn Khoa về chuyên đề dạy viết “Viết sáng tạo” (Creative  Writing), về nội dung, ý nghĩa cũng như cách thức thực hiện hoạt động  “viết sáng tạo” và thể thức đánh giá học viên.

Sau đó, cô tiếp tục tổ chức các hoạt động  giao tiếp cho sinh viên K9, K10 tiếng Anh: thực hành  nói cá nhân,  theo cặp, theo nhóm, tạo cơ hội và khuyến khích tất cả các bạn sinh viên tương tác với bạn học và giảng viên bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

Những chuyên đề được cô Kelsey thực hiện đã tạo không khí mới mẻ, hữu ích cho giảng viên và sinh viên khoa Ngoại ngữ.

Dự kiến trong thời gian tới, Khoa Ngoại Ngữ sẽ tiếp tục cộng tác cùng các chuyên gia nước ngoài nhằm giúp sinh viên thực hành giao tiếp và nâng cao năng lực ngôn ngữ của mình.

Một số hình ảnh  của các buổi chuyên đề:

Cô Kelsey thuyết trình nội dung chuyên đề

Sinh viên thảo luận

Cô Kelsey chụp ảnh lưu niệm cùng với giảng viên

Copyright © 2019 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.