Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wise are they who have learned these truths: Trouble is temporary. Time is tonic. Tribulation is a test tube.

Sáng ngày 12/6/2017, tại Phòng họp số 1, cơ sở 1, Trường Đại học Hà Tĩnh, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Khóa 6 ngành Ngôn ngữ Anh và  Sư phạm Anh niên khóa 2013-2017.

Năm học này, Khoa Ngoại ngữ đã lựa chọn ra 5 đề tài tốt nhất để báo cáo trước Hội đồng, bao gồm:

1. Compliment speech act in English and Vietnamese: A case of Vietnamese speakers of English (Nguyễn Thị Thu Trang, K6 NN Anh)

2. Exploring dificulties caused by cultural differences in interpreting Vietnamese into English faced by final-year English-major students at Hatinh University (Trần Thị Huyền, K6 NN Anh)

            3. The use of hedges in making request by EFL students at Ha Tinh University

            (Dương Thị Trang, K6 SP Anh)

4. Using pair work and group work in English lessons at Hatinh School of exellence in education  (Lê Thị Ngọc Trâm, K6 SP Anh)

            5. Students’ perceptions and experiences regarding warm-up activities

            (Trần Nguyên Hạnh, K6 SP Anh)

 

Khóa luận tốt nghiệp là kết quả của cả một quá trình phấn đấu học tập, rèn luyện và dày công nghiên cứu. Với sự chuẩn bị kĩ càng của bản thân sinh viên cùng với sự chỉ dẫn nhiệt tình, tận tâm của các giáo viên hướng dẫn, tại buổi lễ, sinh viên đã thể hiện sự tự tin trong việc báo cáo đề tài, và khả năng trả lời các câu hỏi phản biện một cách lưu loát. Sinh viên nhìn chung đã hiểu và nắm vững bản chất của vấn đề nghiên cứu và bộc lộ năng lực nghiên cứu khoa học cũng như tư duy phản biện.

 

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

 

Copyright © 2018 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.