Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wise are they who have learned these truths: Trouble is temporary. Time is tonic. Tribulation is a test tube.

          Sáng ngày 11/12/2019, tại Văn phòng khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh, Cơ sở Cẩm Vịnh, Tổ Ngôn Ngữ, Văn hóa và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp cho Sinh viên K9 khóa học 2016-2020.

       Hội đồng nghiệm thu đề cương khóa luân năm 2020 do ThS. Hoàng Thị Hoàn làm Chủ tịch, ThS Đặng Thị Kiều Giang làm Thư ký, 3 Ủy viên: ThS. Phan Thị Quyên, ThS. Hoàng Diệp Anh, ThS. Phạm Tú Hằng cùng các các sinh viên K9 Anh làm khóa luận. Hội đồng nghiệm thu đề cương đã tiến hành kiểm tra tiến độ, nội dung và hình thức của các đề tài.

        Sau khi Chủ tịch Hội đồng tuyên bố nội dung của buổi xét duyệt, mỗi chủ đề tài có 7 phút để trình bày chi tiết đề cương nghiên cứu và trả lời các câu hỏi từ các thành viên của Hội đồng. Hội đồng xét duyệt đè cương đã phân tích, đánh giá tính khả thi của mỗi đề tài: xem xét mục đích nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, phương pháp tiếp cận và sự tương thích của các công cụ nghiên cứu. Sau một thời gian làm việc cùng các chủ đề tài Hội đồng đã đề xuất và hướng dẫn Sinh viên làm khóa luận chỉnh sửa, bổ sung đề hoàn thiện đề cương và tiến hành nghiên cứu trong thời gian tới. Ba đề tài được tiếp tục nghiên cứu gồm:

        1. “Communicative Approach in Teaching Grammar at High School” của SV Trần Thị Sương Sương - K9 SP Anh;

        2. “Learning English Idioms in a University Context: Perceptions and Experiences of Forth-Year English Majors” của  SV Trần Thị Thanh Thanh- K9 SP Anh

        3. “The Difficulties Caused by Context Factor in Translation Process Faced by K9 English-Major Students at Ha Tinh University” của SV Nguyễn Thị Thanh Mỹ - K9 SP Anh.

        Dưới đây là một số hình ảnh của buổi xét duyệt đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp:

 

 

 

Copyright © 2020 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.