Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wise are they who have learned these truths: Trouble is temporary. Time is tonic. Tribulation is a test tube.

    Trong hai ngày 22 và 23 tháng 3 năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, phối hợp với Hiệp hội giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản (JALT – THT ) đã tổ chức thành công khóa tập huấn về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Khóa tập huấn đã thu hút 14 chuyên gia từ Hiệp hội giảng dạy ngôn ngữ JALT và gần 200 giảng viên Đại học, giáo viên và chuyên viên giáo dục từ các Sở Giáo dục - Đào tạo trong cả nước về tham dự.

Với chủ đề “Customizing the Curriculum, Refining the Syllabus and Personalizing the Classroom”, Khóa tập huấn đã tập trung vào các nội dung về phương pháp giảng dạy giao tiếp, các kỹ năng thực hành tiếng Anh, thiết kế hoạt động, quản lý lớp học, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, nâng cao kỹ năng tự học của người học, và kiểm tra đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ…

Giảng viên Phan Thị Quyên, Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Hà Tĩnh, đã tham dự Khóa tập huấn này. Đối với cô: “Khóa tập huấn thực sự có ý nghĩa trong việc cung cấp các kiến thức và kỹ năng thực tế có thể vận dụng vào quá trình giảng dạy; đồng thời giúp kết nối nhằm chia sẻ, nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu về ngoại ngữ của các giáo viên tiếng Anh từ tất cả các bậc đào tạo”.

Sau Khóa tập huấn, giảng viên Phan Thị Quyên sẽ có những seminar về những kiến thức đã thu được với tất cả giảng viên tiếng Anh trong Khoa Ngoại ngữ.

 

Một số hình ảnh hoạt động của khóa tập huấn:

 

TS. Bảo Khâm, Hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ Huế phát biểu khai mạc

 

Toàn cảnh khóa tập huấn

 

 Giảng viên tham dự Khóa tập huấn

 

Giảng viên tham dự Khóa tập huấn 

Copyright © 2019 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.