Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wise are they who have learned these truths: Trouble is temporary. Time is tonic. Tribulation is a test tube.

Thực hiện QĐ số 324/QĐ-TĐHHT ngày 23/5/2019 của phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hà Tĩnh về việc thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp năm học 2018- 2019; thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019. Trong ngày 24/5/2019, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho 03 sinh viên ngành sư phạm Anh, 01 sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, 08 sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, khóa học: 2015 – 2019.

Đến dự với buổi Lễ, có Thạc sĩ Trần Minh Đức - Phó trưởng khoa phụ trách, các giảng viên là thành viên Hội đồng và các em sinh viên thực hiện khóa luận.

Hội đồng khóa luận đánh giá cao về tính ứng dụng của các đề tài và khả năng nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực trạng của sinh viên. Hầu hết sinh viên đều có khả năng thuyết trình tốt, trình bày mạch lạc nội dung nghiên cứu, trả lời trọng tâm vào các vấn đề được chất vấn.

Kết quả nghiên cứu được Hội đồng đánh giá cụ thể, đầy đủ, chính xác đối với từng sinh viên. Với kết quả 12/12 khóa luận đạt loại giỏi trở lên (chiếm 100%): điểm số từ 8,3- 9,2 điểm. Kết quả thu được đã thể hiện vai trò trách nhiệm, năng lực của giảng viên hướng dẫn và sự đầu tư nghiêm túc trong việc nghiên cứu khoa học. Khóa luận tốt nghiệp là minh chứng cho kết quả đào tạo của khoa và sự phấn đấu trong học tập rèn luyện của sinh viên trong suốt khóa học.

Một số hình ảnh bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.