Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wise are they who have learned these truths: Trouble is temporary. Time is tonic. Tribulation is a test tube.

Ngày 10 tháng 11 năm 2019, Khoa Ngoại ngữ tổ chức hoạt động học tập thực tiễn cho sinh viên thuộc các ngành đào tạo của Khoa. Đây là hoạt động thường niên nhằm tăng kiến thức thực tiễn cho sinh viên, giúp sinh viên hiểu biết hơn về quê hương đất nước.

Ngày 10 tháng 11 năm 2019, được sự đồng ý của Chi bộ, Ban Chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ. Khoa đã thành lập Ban tổ chức cho chuyến đi học tập thực tiễn của sinh viên toàn Khoa. Tham gia cùng đoàn có các cán bộ, giảng viên của Khoa.

Sau khi xin ý kiến dân chủ của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong, Khoa đã quyết định lựa chọn các địa chỉ đỏ làm điểm đến cho chuyến đi này, nhằm giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu dân tộc cho thế trẻ sinh viên đang theo học tại Khoa. Đồng thời, thông qua hoạt động này cũng giúp sinh viên hiểu biết thêm về lịch sử của quê hương, đất nước. Cụ thể địa điểm đi lần này gồm có: Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc, Khu di tích Đại thi hào Nguễn Du, Khu di tích lịch sừ Kim Liên (Quê Bác).

Được nghe thuyết trình về lịch sử của các Khu di tích, các sinh viên tham gia chuyến đi đều rất cảm động và biết hơn sâu sắc về các tấm gương anh hùng, liệt sĩ đã dũng cảm, hi sinh quên mình trong chiến đấu; đem lại độc lập cho dân tộc; đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân.

Chuyến đi còn kết hợp tổ chức các hoạt động tập thể tại bãi biển Cửa Lò, nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết giữa sinh viên với sinh viên, giữa sinh viên với giảng viên.

Chuyến đi đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng mỗi sinh viên và giảng viên tham gia. Đồng thời, chuyến đi đã để lại hình ảnh tốt đẹp của Khoa Ngoại ngữ và Trường Đại học Hà Tĩnh trong suốt chuyến đi.

Dưới đây là một số hình ảnh về chuyến đi:

Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên chụp ảnh tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng

Chụp ảnh lưu niệm tại quê ngoại Bác Hồ

Chụp ảnh lưu niệm tại quê nội Bác Hồ

Chụp ảnh lưu niệm tại Ngã Ba Đồng Lộc

Làm lễ dâng hương các anh hùng tại Ngã Ba Đồng Lộc

Chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du

Chụp ảnh lưu niệm tại bãi biển Cửa Lò

Trò chơi kéo co nam nữ

Trò chơi nhảy bao bố

Trò chơi ăn táo

Copyright © 2020 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.