Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wise are they who have learned these truths: Trouble is temporary. Time is tonic. Tribulation is a test tube.

    Ngày 28 tháng 10 năm 2019, Đại diện Phòng Giáo dục thuộc Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam đến giới thiệu về     những cơ hội học tập và thực tập của sinh viên tại Đài Loan.

   Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2019, Bà Chang, Shu-Ching – Bí thư Phòng giáo dục thuộc Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam đã có buổi giao lưu với sinh viên năm thứ nhất ngành Ngôn ngữ Trung.

Buổi giao lưu giúp sinh viên tìm hiểu thêm về văn hóa, con người Đài Loan, đồng thời hiểu tìm hiểu thêm về cơ hội học tập và thực tập tại các trường Đại học ở Đài Loan.

Bà Chang, Shu-Ching khen ngợi sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh khi qua Đài Loan học tập và thực tập rất cần cù chịu khó học tập, có ý thức và thái độ tốt. Bà Chang, Shu-Ching hứa sẽ tạo điều kiện tối tốt nhất để sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh qua Đài Loan học tập và thực tập, đồng thời sẽ trao một số học bổng toàn phần cho một sinh viên ưu tú qua học tập tại Đài Loan.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi giao lưu:

Bà Chang, Shu-Ching giới thiệu về Đài Loan

 

Phần hỏi đáp đúng nhận quà tặng

Chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên

Copyright © 2020 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.