Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Wise are they who have learned these truths: Trouble is temporary. Time is tonic. Tribulation is a test tube.

Sinh viên chuyên ngành tiếng Trung - Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Hà Tĩnh, tiếp xúc với doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội thực tập và việc làm. Sau buổi tiếp xúc, 11 doanh nghiệp đã đồng ý nhận toàn bộ 25 sinh viên lớp Khóa 8 ngành Ngôn ngữ Trung đến thực tập một năm có trả lương.

Sáng ngày 4 tháng 8 năm 2017, Liên chi đoàn Khoa Ngoại ngữ tổ chức hoạt động cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung tiếp xúc với các doanh nghiệp, nhằm mục đích giúp sinh viên có cơ hội tìm kiếm cơ hội thực tập và việc làm. Buổi giao lưu gặp gỡ có sự tham gia của 11 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh, kinh doanh các ngành nghề khác nhau có sử dụng tiếng Trung, như: nhà hàng, khách sạn, xây dựng, bảo hiểm, thương mại, khai thác chế biến, vận tải,… Thông qua buổi giao lưu, gặp gỡ, sinh viên được biết rất nhiều về vấn đề.

 

Trong chương trình CDIO của trường Đại học Hà Tĩnh, sinh viên có 1 năm đi thực tập, nhằm giúp sinh viên nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn, sau khi tốt nghiệp có thể hòa nhập vào xã hội một cách thuận lợi.

Sau khi tiến hành giao lưu, đối thoại, các doanh nghiệp đánh giá cao năng lực ngôn ngữ và các kĩ năng liên quan của các sinh viên chuyên ngành tiếng Trung. Các doanh nghiệp đã nhận hết toàn bộ 25 em sinh viên Khóa 8 ngành Ngôn ngữ Trung đi thực tập từ ngày 5/9/2017 đến ngày 5/7/2018. Trong thời gian thực tập, nhà trường và doanh nghiệp cùng nhau phối hợp đào tạo sinh viên làm quen với môi trường làm việc tại các doanh nghiệp, công ty có sử dụng tiếng Trung. Các doanh nghiệp sẽ hỗ trợ chỗ ăn ở, mua bảo hiếm thân thể và hàng tháng trả thêm tiền sinh hoạt phí cho sinh viên. Đây là một hoạt động vô cùng có ý nghĩa, giúp doanh nghiệp và nhà trường xích lại gần nhau hơn, nâng cao học đi đôi với hành, thúc đẩy đào tạo gắn với nhu cầu của xã hội.

 

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động

 

Sinh viên và thầy cô Khoa Ngoại ngữ chụp ảnh cùng với các doanh nghiệp

 

Các doanh nghiệp phỏng vấn sinh viên

 

Copyright © 2018 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.