Nhận thức được hiệu quả của việc sử dụng mạng xã hội trong quá trình dạy học ngoại ngữ,  ngày 26 tháng 9 năm 2017, Khoa Ngoại ngữ  đã tổ chức buổi tập huấn với chủ đề “Sử dụng mạng xã hội học tập Edmodo vào quá trình dạy học” do giảng viên Đặng Thị Hồng Ngọc chủ trì.

    Đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ tất yếu của người làm công tác giáo dục. Để thực hiện được điều này đòi hỏi người làm công tác giáo dục nói chung, các thầy giáo, cô giáo nói riêng đều phải không ngừng nỗ lực học tập để nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin vì chính  CNTT sẽ có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi phương pháp, phương thức dạy học.

    Edmodo là mạng xã hội giáo dục được phát triển từ năm 2008, hiện nay đã có 70,000,000 người dùng trên toàn thế giới. Mạng xã hội này được  xếp vào top đầu những trang web hỗ trợ học tập tốt nhất và là một công cụ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào dạy học hiệu quả.

    Việc triển khai tập huấn sử dụng Edmodo trong quá trình day học ngoại ngữ tại Trường Đại học Hà Tĩnh sẽ góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới hình thức tổ chức học tập thông qua việc chia sẻ tài nguyên không giới hạn, hỗ trợ cộng tác hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động học của học sinh, sinh viên và đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

    Sau đây là những hình ảnh lưu lại tại buổi tập huấn: