Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Với 3 đề tài được bảo vệ thành công, đây là năm thứ ba liên tục, Khoa Ngoại ngữ tổ chức cho sinh viên Đại học chuyên ngữ Tiếng Anh làm khóa luận tốt nghiệp.

Vào lúc 14h00 ngày 09/06/2014, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức chấm khóa luận cuối khóa cho sinh viên K3 Sư phạm Tiếng Anh, khóa 2010 - 2014. Buổi bảo vệ đã diễn ra với sự tham gia đông đủ của các thành viên trong Hội đồng, sinh viên bảo vệ khóa luận cùng với người thân, gia đình, bạn bè và các sinh viên khác trong Khoa.

Năm nay, Khoa có 3 sinh viên ưu tú tham gia làm khóa luận với các đề tài mang tính ứng dụng cao trong lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh. Sinh viên Nguyễn Thị Hạnh được đánh giá rất cao với đề tài “Peer correction in writing classes at Dong Loc High school”. Tương tự, sinh viên Hoàng Thị Lệ Thủy cũng đã gây ấn tượng tốt với Hội đồng chấm Khóa luận với đề tài “Perceptions of teachers and students on using games in teaching English grammar at Cam Binh High school”. Sinh viên Trần Thị Thúy Hằng nghiên cứu về lĩnh vực luyện âm với đề tài “Errors with ending sounds: A case study with first year students of English”.

Hội đồng và sinh viên bào vệ khóa luận

Hội đồng và sinh viên bào vệ khóa luận

Các thành viên trong các Hội đồng (TS. Nguyễn Gia Việt, ThS. Hà Văn Xuân, ThS. Hoàng Diệp Anh, ThS. Phạm Thị Kim Anh, ThS. Trần Thị Hoa Mai, ThS. Đặng Thị Hồng Ngọc, ThS. Phan Thị Quyên, ThS. Đặng Thị Kiều Giang và ThS. Đậu Thị Mai Phương) đã làm việc rất nghiêm túc, đưa ra nhiều nhận xét, phân tích, góp ý cũng như nhiều câu hỏi rất sâu sắc cho các thành viên bảo vệ đề tài. Cả 3 sinh viên đã trả lời và đưa ra chính kiến để bảo vệ cho phần trình bày của mình. Kết quả, 3 đề tài được Hội đồng đánh giá đạt loại xuất sắc. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao chất lượng của các khóa luận của sinh viên năm nay.

Buổi bảo vệ đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Copyright © 2023 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.