Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Danh sách ban cán sự các lớp của Khoa Ngoại ngữ được đăng tải đầy đủ tại đường link: https://bit.ly/bancansulop

 

bcsl001

bcsl002

 

Copyright © 2023 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.