Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

1. Trần Thị Hà 

- Chức vụ: Chủ tịch

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

- Điện thoại: 0986299717

 

2. Phạm Thị Tú Hằng

- Chức vụ: Phó chủ tịch

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

- Điện thoại: 0918121805

 

3. Nguyễn Thị Thu Thủy

- Chức vụ: Ủy viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

- Điện thoại: 0979340209

 

 

Công đoàn có thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện các chế độ chính sách đối với công đoàn viên.

2. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, sinh nhật, phục vụ cộng đồng theo sự chỉ đạo của Ban chủ nhiệm Khoa và công đoàn cấp trên.

3.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Khoa và Trường giao.

Copyright © 2023 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.