Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

1. Bí thư: Nguyễn Thị Thu Thủy - Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Điện thoại: 0979340209

2. Phó bí thư: Nguyễn Hoàng Bảo Nhi - K12 Sư phạm tiếng Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0948885694

Copyright © 2024 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.