Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

1. TS. Dương Minh Cường

- Chức vu: Trưởng bộ môn

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0917381383

Duong_Minh_Cuong.jpg

 

2. ThS. Nguyễn Thị Mai Trâm

- Chức vụ: Cố vấn học tập

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0917381383

 

3. ThS. Trần Thị Dung

- Chức vụ: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0917381383

 

4. ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

- Chức vụ: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0917381383

Copyright © 2024 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.