Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

1. ThS. Trần Thị Việt Phương

- Chức vụ: Giảng viên, kiêm nhiệm Giáo vụ Khoa

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0914820858

 

 

Chức năng nhiệm vụ:

Copyright © 2023 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.