Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên và những người quan tâm đăng ký đến học tập tại Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Hà Tĩnh. Chúng tôi biên soạn các câu hỏi và trả lời những vấn đề thường gặp và được nhiều người quan tâm nhất. Các vấn đề nào chưa có trong bộ câu hỏi - trả lời sau đây của chúng tôi, xin vui lòng với chúng tôi để được giải đáp.

I. CHI PHÍ HỌC TẬP

1. HỌC PHÍ

2. PHÍ THUÊ TRỌ

3. PHÍ Ở KÝ TÚC XÁ

4. PHÍ ĂN UỐNG THƯỜNG NGÀY

5. 

 

II. ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP

 

III. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

 

IV. CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

 

V. VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

 

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

 

VII. LIÊN HỆ

Copyright © 2024 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.