Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ngày 21/5/2024, Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Vin Academy thuộc tập đoàn Vingroup trao học bổng cho 19 sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh với tổng trị giá 475 triệu đồng. Trong đó Khoa Ngoại ngữ có 5 sinh viên xuất sắc nhận được học bổng này.

Chương trình học bổng "Đồng hành Vingroup - Trường Đại học Hà Tĩnh" thuộc dự án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng của Tập đoàn Vingroup dành cho sinh viên của Trường Đại học Hà Tĩnh. Chương trình học bổng tìm kiếm, lựa chọn các sinh viên tiêu biểu, xứng đáng của Trường Đại học Hà Tĩnh ngay từ năm học đầu tiên để cấp học bổng hỗ trợ liên tục, đồng hành theo từng năm học cho các em, góp phần đầu tư phát triển nhân tài cho đất nước. Các sinh viên nhận được học bổng phải có học lực, hạnh kiểm tốt, có thành tích nổi bật trong các cuộc thi cấp Khoa, cấp Trường, cấp tỉnh, có công trình Nghiên cứu khoa học và có những hoạt động cộng đồng nổi bật.

Các sinh viên Khoa Ngoại ngữ nhận được học bổng đồng hành Vingroup năm nay gồm có: Trần Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Thanh Huyền - lớp K14B-NNTQ, Lê Thị Diệu Huyền - lớp K14-SPA, Tạ Hà Thương - lớp K16A-NNTQ và Võ Thị Thu Hiền - lớp K16C-NNTQ. Năm ngoái, Khoa Ngoại ngữ có 2 sinh viên được nhận học bổng này, năm nay số lượng tăng lên 5 sinh viên, thể hiện sự nâng cao chất lượng sinh viên của Khoa, là động lực để sinh viên Khoa Ngoại ngữ cố gắng học tập rèn luyện, đạt được thành tích tốt và có nhiều đóng góp hơn nữa cho xã hội.

hbvin241

Sinh viên Tạ Hà Thương

hbvin242

Sinh viên Võ Thị Thu Hiền

hbvin243

Sinh viên Trần Thị Hồng Hải

hbvin244

Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Huyền

hbvin245

Sinh viên Lê Thị Diệu Huyền

hbvin246

 

Copyright © 2024 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.