Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2023, tại Phòng họp T5 – Trường Đại học Hà Tĩnh đã diễn ra Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp trường của ThS. Hoàng Diệp Anh với công trình: “Áp dụng hoạt động khoảng trống thông tin nhằm thúc đẩy động lực học và năng lực nói tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh.

Tại Hội động nghiệm thu cấp cơ sở, tác giả Hoàng Diệp Anh đã trình bày khái quát về nghiên cứu hành động tại lớp học chuyên ngữ năm nhất, bằng việc áp dụng các hoạt động khoảng trống thông tin (Information Gap Activities) có thể giúp cải thiện hứng thú học tập và kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh. 

July23.1

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần tìm ra giải pháp cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. Hiện nay, phần lớn sinh viên tiếng Anh tại trường còn gặp nhiều khó khăn trong việc rèn luyện và thực hành kỹ năng này và đề tài đã cung cấp bằng chứng cho thấy IGA có thể là giải pháp hiệu quả giúp giảng viên và sinh viên tạo ra môi trường và cơ hội để rèn luyện và thực hành nói tiếng Anh, làm tiền đề giúp sinh viên tự tin hơn trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh trong thực tế. Kết quả nghiên cứu, do đó, mang ý nghĩa thiết thực trong thực tiễn dạy và học ngoại ngữ cho sinh viên bậc đại học. 

Đề tài đã được bảo vệ thành công tại Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa và cấp cơ sở. Trước đó, ngày 25/05/2023, Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa đã làm việc và đánh giá đề tài đảm bảo điều kiện để nghiệm thu cấp cơ sở. Hội đồng nghiệm thu cấp khoa bao gồm TS. Nguyễn Thi Bích Hạnh - Chủ tịch, TS. Trần Thị Hoa Mai và ThS. Phan Thi Quyên - Phản biện, Th.S Hoàn Thị Hoàn - Thư ký và ThS. Đậu Thi Mai Phương - Ủy viên. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở bao gồm TS. Nguyễn Gia Việt - Chủ tịch, TS. Nguyễn Thị Bích Hạnh và ThS. Lê Thị Thảo - Phản biện, ThS. Nguyễn Thị Đào - Thư ký và ThS. Trần Minh Đức - Ủy viên. Các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá cao tính thực tiễn của đề tài và đưa ra các nhận xét, góp ý để giúp tác giả hoàn thiện báo cáo đề tài.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu cấp cơ sở

July23.2

July23.3

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu cấp Khoa ngày 20/05/2023

July23.4

July24.5

 

 

 

 

Copyright © 2024 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.