Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Sáng ngày 03/06/2024, các Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đã họp và chấm đề tài KLTN ngành Sư phạm tiếng Anh. Năm học 2023-2024, Khoa Ngoại ngữ có hai đề tài KLTN của sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Lan và Trần Văn Hoàng, lớp K13 Sư phạm tiếng Anh.

Đề tài của sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Lan có tên “Improving high school students’ English vocabulary using Quizlet” và được TS. Trần Thị Hoa Mai hướng dẫn. Đề tài nghiên cứu việc ứng dụng phần mềm Quizlet vào dạy học từ vựng và kết quả cho thấy việc sử dụng phần mềm này có thể giúp cải thiện vốn từ vựng và hứng thú học từ vựng của học sinh THPT.

3.6.24.1

Sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Lan báo cáo KLTN

Đề tài của sinh viên Trần Văn Hoàng có tên “Implementation of the KWL strategy to improve English learners’ reading comprehension” và được TS. Nguyễn Thị Bích Hạnh hướng dẫn. Đề tài nghiên cứu hiệu quả của việc áp dụng chiến lược KWL vào dạy đọc hiểu tiếng Anh và kết quả nghiên cứu cho thấy KWL có thể giúp học sinh cải thiện khả năng đọc hiểu và học sinh cũng có đánh giá tích cực với các bài học có áp dụng KWL.

3.6.24.2

Sinh viên Trần Văn Hoàng báo cáo KLTN

 

Hội đồng chấm KLTN của sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Lan gồm TS. Nguyễn Thị Bích Hạnh - Chủ tịch, ThS. Hoàng Thị Hoàn và ThS. Hoàng Thị Diệp Anh- Phản biện, ThS. Trần Thị Việt Phương - Thư ký và ThS. Phạm Thị Tú Hằng - Ủy viên. Hội đồng chấm KLTN của sinh viên Trần Văn Hoàng gồm TS. Trần Thị Hoa Mai - Chủ tịch, ThS. Phan Thị Quyên và ThS. Hoàng Thị Hoàn - Phản biện, ThS. Trần Thị Việt Phương - Thư ký và ThS. Phạm Thị Tú Hằng - Ủy viên. Các thành viên trong Hội đồng nhận xét cả hai đề tài KLTN năm nay có chất lượng tốt. Nhìn chung, các đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp, giải quyết tương đối tốt các mục tiêu nghiên cứu đặt ra, và kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng thiết thực. Các Hội đồng cũng đánh giá hai báo cáo đề tài được trình bày theo yêu cầu, rõ ràng và mạch lạc. Hai Hội đồng kết luận hai đề tài đạt yêu cầu cho KLTN ngành Sư phạm tiếng Anh và xếp loại xuất sắc.

3.6.24.3

Hội đồng chấm KLTN và sinh viên thực hiện đề tài chụp ảnh lưu niệm

Copyright © 2024 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.