Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

         Chiều ngày 6/4/2023, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Hội nghị “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa, năm học 2022 - 2023” với 8 đề tài được trình bày, gồm 4 đề tài thuộc chuyên ngành tiếng Trung và 4 đề tài thuộc chuyên ngành tiếng Anh.
         Các đề tài đều có tính học thuật và tính ứng dụng cao, được thực hiện công phu. Đây là hoạt động học thuật quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên.Kết thúc Hội nghị, Ban giám khảo đã trao 2 giải Nhất cho các đề tài: "English language learning beyond the classroom: EFL learners' perceptions at Ha Tinh school of excellent in education" của nhóm tác giả Lê Thị Diệu Huyền, Nguyễn Hữu Diệu Hương, Nguyễn Thị Thu Hằng đến từ lớp K14 Sư phạm Anh; và "Nghiên cứu khả năng nhận biết và sử dụng Động từ Ngữ vi trong tiếng Hán của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Yến, Võ Thị Vỵ, Trần Thị Kim Anh đến từ lớp K14B Ngôn ngữ Trung Quốc.
 
         Ngoài ra, Ban giám khảo cũng đã trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Những đề tài được giải Nhất và giải Nhì sẽ được chọn để tham gia Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường” sắp tới.
Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:
KH1
KH2
KH3
KH4
KH5
KH6
KH7
Kh9
KH10
 
 
 

Copyright © 2023 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.