Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chiều 22/5/2023, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ XIII với sự tham gia của 11 đề tài xuất sắc. Khoa Ngoại ngữ có 2 đề tài được lựa chọn báo cáo tại Hội nghị và lần lượt đạt giải giải Ba và Khuyến khích.

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học là hoạt động khoa học quan trọng, có ý nghĩa thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu của sinh viên. Các đề tài xuất sắc nhất ở Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Khoa đã được lựa chọn và trải qua những vòng đánh giá công bằng, qua đó 11 đề tài công phu, có giá trị khoa học đã được lựa chọn để báo cáo tại Hội nghị “Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ XIII” cấp Trường .

Hai đề tài của Khoa Ngoại ngữ góp mặt tại Hội nghị, gồm: Đề tài “Phân tích những lỗi sai thường gặp khi sử dụng bổ ngữ xu hướng kép của sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Trường Đại học Hà Tĩnh” của nhóm sinh viên Đào Long Vũ, Lê Thanh Liêm, Trần Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Thanh Huyền, lớp K14B-NNTQ, đạt giải Ba; và đề tài “English learning language beyond the classroom: EFL learners' Perceptions” của nhóm sinh viên Nguyễn Hữu Diệu Hương, Lê Thị Diệu Huyền, Lê Thị Thu Hằng, lớp K14-SP Anh, đạt giải Khuyến khích.

Các nhóm đã chuẩn bị kỹ lưỡng, trình bày lưu loát và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo một cách tự tin, đóng góp những đề tài có giá trị vào hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Ngoại ngữ nói riêng và Trường Đại học Hà Tĩnh nói chung.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

nckhtruong1

nckhtruong2

nckhtruong3

nckhtruong4

nckhtruong5

nckhtruong6

nckhtruong7

nckhtruong8

 

Copyright © 2024 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.