Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Sáng ngày 05/06/2024, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã họp và nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do giảng viên Khoa Ngoại ngữ thực hiện: “Phát triển kỹ năng nói cho học sinh bằng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học tiếng Anh 10, Trung học phổ thông”. Nhóm tác giả bao gồm hai giảng viên tiếng Anh, ThS. Phan Thị Quyên (Chủ nhiệm đề tài) và TS. Nguyễn Thị Bích Hạnh (thành viên).

Đề tài nghiên cứu việc áp dụng phương pháp dạy học theo dự án vào giảng dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 10. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cho thấy phương pháp dạy học theo dự án có tác động tích cực đối với kỹ năng nói của học sinh. Học sinh cải thiện đáng kể điểm kiểm tra nói giữa trước và sau khi tham gia vào thực hiện các dự án trong lớp học tiếng Anh. Kết quả cũng cho thấy nhìn chung, sinh viên đánh giá tích cực đối việc áp dụng phương pháp dạy học dự án. Các em thấy mình nói tốt hơn và tự tin hơn sau khi làm các dự án.

Trước khi bảo vệ cấp Cơ sở, đề tài đã được bảo vệ thành công ở cấp Khoa vào ngày 22/05/2024. Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa gồm TS. Trần Thị Hoa Mai - Chủ tịch, ThS. Hoàng Diệp Anh và ThS. Phạm Thị Tú Hằng - Phản biện, ThS. Đậu Thị Mai Phương - Thư ký và ThS. Trần Minh Đức - Ủy viên. Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa kết luận đề tài đạt loại xuất sắc và đảm bảo điều kiện để được nghiệm thu ở cấp cơ sở.

5.6.24.2

Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa, đại diện Phòng QLKH-HTQT, và nhóm thực hiện đề tài chụp ảnh lưu niệm

 

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở gồm TS. Nguyễn Gia Việt - Chủ tịch, TS. Trần Thị Hoa Mai và ThS. Hoàng Thị Hoàn - Phản biện, ThS. Đặng Thị Kiều Giang - Thư ký và ThS. Đậu Thị Mai Phương - Ủy viên. Các thành viên trong Hội đồng nhận xét đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp, giải quyết được các mục tiêu nghiên cứu đặt ra. Các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá cao tính thực tiễn của đề tài và đưa ra các nhận xét, góp ý để giúp tác giả hoàn thiện báo cáo đề tài. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở kết luận đề tài đạt loại xuất sắc.

5.6.24.3

Chủ nhiệm đề tài, ThS. Phan Thị Quyên, báo cáo kết quả đề tài tại buổi nghiệm thu cấp cơ sở

5.6.24.4

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở và chủ nhiệm đề tài chụp ảnh lưu niệm

Copyright © 2024 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.